Terminliste er oppdatert

Som følge av manglende offentliggjøring av omsøkte stevnedatoer, blir stevnet 5-6/6 forsøkt flyttet til 12-13/6 med forbehold om at banen er ledig.  De andre datoene er 18-22/8 ( NM i samarbeid med Bivrost), og 18/9, som er avklart med KMS.

Klas Askildt

Leder Notodden Metallsilhuettklubb