Hjem

Hva er metallsilhuett?

Selve skytingen foregår over 40 skudd i femskuddserier av to minutter, på fire kjente avstander. Figurene er lagd av av stål og har form som dyrefigurene kylling, gris, kalkun og bukk. Figurene står i grupper på fem (kalt sett), og tellende treff får man når riktig figur treffes slik at den velter.

Metallsilhuettskyting deles inn i to hovedgrupper; pistol og rifle. Disse deles igjen inn i kategorier som: Luftpistol, Finpistol, Fieldpistol, Grovpistol, Luftrifle, Finrifle, Grovrifle. Detaljer finner du under informasjon om øvelser og tekniske regler.

Skytestilling

Den vanligste skytestillingen som brukes er såkalt fri skytestilling. Det vil i praksis si liggende skytestilling uten at våpenet berører bakken og uten kunstige støtter av noe slag. Den mest anvendte skytestilling er såkalt Creedmore stilling. Det vil si at en ligger på ryggen med bena trukket opp og inn mot baken. Den handa som ikke holder pistolen brukes til støtte og hvile for hodet. Våpenet støttes mot leggen mens handa som holder det hviler mot låret. En tredje støttepunkt besørges av albuen som hviler på bakken.

Field pistol

IMSSU har innført Fieldpistol slik at det kan skytes med kortløpede våpen som ikke egner seg til skyting på de hold man vanligvis forbinder med Metallsilhuett har. Her skytes det i to kategorier. Den ene er med åpne sikter og den andre er med kikkertsikte.

Figurene

Felles for all metallsilhuettskyting både med rifle og pistol er at de har form av dyrefigurene kylling, villsvin, kalkun og fjellbukk. Figurene variere i størrelse med de forskjellige kategoriene.